TEHNIČKI PODACI

PROTEKTOR 1
PROTEKTOR 2
PROTEKTOR 3
PROTUPOŽARNA
ŠTOK: vruće kaljeni čelik
1,8mm
vruće kaljeni čelik
1,8mm
vruće kaljeni čelik
1,8mm
vruće kaljeni čelik
2 mm
SASTAV VRATA: čelična ploča 1,2 mm
drveni panel 8 mm
ispuna: mineralna vuna visoke gustoće
čelična ploča 1,2 mm
drveni panel 8 mm
ispuna: mineralna vuna visoke gustoće
čelična ploča 1,2 mm
drveni panel 8 mm
ispuna: mineralna vuna visoke gustoće
čelična ploča 1,6 mm
drveni panel 8 mm
ispuna: negorivi materijali
DEBLJINA KRILA: 8,0 cm 8,0 cm 8,0 cm 8,0 cm
SIGURNOSNE TOČKE: 4 fiksne
10 pokretnih
4 fiksne
10 pokretnih
(+3 za dodatnu bravu)
4 fiksne
10 pokretnih
(+3 za dodatnu bravu)
4 fiksne
10 pokretnih
(+3 za dodatnu bravu)
GRAĐEVINSKI OTVOR
sa štokom:Svjetli otvor:
900mm x 2050mmŠ x V 

740mm x 1950mm

1000mm x 2050mmŠ x V 

850mm x 1950mm

1000mm x 2150mmŠ V 

850mm x 2050mm

900 x 2050 mm
1000 x 2050 mm
1000 x 2150 mm
TEŽINA: 80 kg 93 kg 98 kg 90 ili 103 kg
ŠPIJUNKA: širokokutna 180° širokokutna 180° širokokutna 180° širokokutna 180°
OTVARANJE: lijevo/desno lijevo/desno lijevo/desno lijevo/desno
ZVUČNA IZOLACIJA: 36 db 36 db 36 db 36 db
TOPLINSKA IZOLACIJA: da da da da
PRAG: sastavni dio štoka sastavni dio štoka sastavni dio štoka sastavni dio štoka
PANTI: 4 unutar štoka 4 unutar štoka 4 unutar štoka 4 unutar štoka
KLJUČEVI: 2 servisna,
1 aktivacijski,
5 normal
+5 za gornju bravu
2 servisna,
1 aktivacijski,
5 normal
+5 za gornju bravu
2 servisna,
1 aktivacijski,
5 normal
+5 za gornju bravu
2 servisna,
1 aktivacijski,
5 normal
+5 za gornju bravu
BRAVA I OKOVI: 1  cilindar brava 1 ili 2 cilindar brave 1 ili 2 cilindar brave 1 ili 2 cilindar brave
SHEMA SVJETLOG OTVORA:
© Copyright - Protectum vrata